Riješeno Sanacija asfalta nakon radova HEP-a

Prijava

Nakon izvodenja radova na elektricnim ormaricima te kablovima zbog kojih je bilo potrebno rezanje asfalta, HEP nije sanirao cestu i vratio je u prvobitno stanje. Sada su tu rupe koje otezavaju pronet, a nalaze se na cesti koja vodi prema naselju Marboj.

Sanacija asfalta nakon radova HEP-a