Riješeno Samo jedan radi

Prijava

Danas opet ista stvar, šest ljudi u kučici a samo jedan radi. Morate nešto učiniti...

Samo jedan radi

Odgovor

Poštovani, 

Hvala Vam na opasci, provjeriti ćemo.