Riješeno Sadnja stabla

Zasađene tri pinije kod restorana Maestral.

Sadnja stabla