Riješeno Sadnja stabla

Sadnja stabla

U ulici Lamanova formirana je nova zelena površina, danas se započelo sa sadnjom. Zasađena su stabla ladonja (Celtis australis)