Riješeno Sadnja cvijeća

Počela je sadnja zimskog jednogodišnjeg cvijeća.

Sadnja cvijeća