Riješeno Ruže Petrović 7

Prijava

Nepropisno parkirano vozilo u nedostatku parkinga u dvorištu,Ruže Petrović 7

Ruže Petrović 7

Odgovor

Interveniramo ako je hitno zovite Policiju