Riješeno Rupe u asfaltu

Prijava

Na prilazu zgrade u Franje Iskre 1 napuknuo je asfalt i stvorio nekoliko rupa veličine stopala i šake sa mogućnošću da ih nastane jos i da se netko ozlijedi. Molim vas da provjerite situaciju i sanirate prilaz. Radi se o tankom asfaltnom spoju starog betonskog prilaza/rampi zgrade i novog rekonstruiranog asfaltnog pločnika. Hvala!

Rupe u asfaltu

Odgovor

Zahvaljujemo. Prilaz bi po našim evidencijama bilo potrebno sanirati iz pričuve odnosno zajedničkih sredstava. Provjerimo situaciju na terenu. Molimo vas da nam se direktno obratite u poduzeće Rubini d.o.o. u radno vrijeme.