Riješeno Rupe na Boriku

Rupe na Boriku

Radimo na tome. Do 15.6. svi radovi biti će okončani i asfalti položeni.