Riješeno Rupa u ulici Grisiji 35

Prijava

Rupa u ulici Grisiji 35

Rupa u  ulici Grisiji 35

Odgovor

Pokrenemo postupak sanacije.