Riješeno Rupa u asfaltu nastala prilikom prolaska kamiona od komunalnog servisa

Prijava

Rupa u asfaltu nastala prilikom prolaska kamiona od komunalnog servisa. Eugena Kumičića kod kućnog broja 29. Hvala.

Rupa u asfaltu nastala prilikom prolaska kamiona od komunalnog servisa

Odgovor

popraviti će se kroz redovno održavanje prometnica do sezone