Riješeno Riješite bezobrazluk cro taxi sa parkiranjem na autobusnoj stanici

Prijava

Riješite bezobrazluk cro taxi sa parkiranjem na autobusnoj stanici

Riješite bezobrazluk cro taxi sa parkiranjem na autobusnoj stanici

Odgovor

Prometno redarstvo svakodnevno sankcionira nepropisno parkiranje na navedenoj lokaciji.