Riješeno Reklame omladinska

Odgovor

Provjerimo status istih.

Prijava

Dvije svjetleće reklame na javnoj površini-Omladinska ulica !

Reklame omladinska