Riješeno Redovno održavanje zelenih površina

Prijava

U tijeku su radovi redovnog održavanja zelenih površina košnja, okopavanje cvjetnih gredica i rezidba grmlja

 Redovno održavanje zelenih površina