Riješeno Redovito ispuštanje sadržaja septičke jame u ul. Velebić u Rovinjskom selu

Prijava

Redovito i spuštanje sadržaja septičke jame u ul. Velebić u Rovinjskom selu.

Redovito ispuštanje sadržaja septičke jame u ul. Velebić u Rovinjskom selu

Odgovor

Molimo vas da nam radi daljnjeg lakšeg postupanja dostavite točnu adresu objekta . 

Odvodnja Rovinj - Rovigno d.o.o.

Trg na Lokvi 3/a

Rovinj

odvodnjarovinj@rovinj.hr