Primljeno Razbijena vrata telekomunikacijske prostorije

Prijava

Na lokaciji Punta Korente telef. veza sa otokom. Razbijena vrata

Razbijena vrata telekomunikacijske prostorije