Riješeno Popravljena klupica

Prijava

Pronašli smo razbijenu klupicu na kojoj inaće sijedimo.

Popravljena klupica

Odgovor

Popravljena je klupica u autokampu Polari.