Riješeno Razbijena kanta

Prijava

Kanta izcupana

Razbijena kanta

Odgovor

Popravimo

Hvala