Riješeno Razbijena javna rasvjeta kod dvorane Gimnasium

Odgovor

Interveniramo.

Prijava

Razbijena javna rasvjeta kod dvorane Gimnasium.

Razbijena javna rasvjeta kod dvorane Gimnasium