Riješeno Razbijen šaht na cesti

Prijava

Razbijen šaht na cesti.

Razbijen šaht na cesti

Odgovor

Obavimo ocevid