Riješeno Razbijen poklopac šahta

Prijava

Razbijen poklopac sahta

Razbijen poklopac šahta

Odgovor

Dali narudžbu Izvođaču građ. radova, koji je naručio nove poklopce šahta.

Hvala i lijepi pozdrav vaš HEP