Riješeno Razbacano smeće. Parking trg na križu

Prijava

Razbacano smeće. Parking trg na križu.

Razbacano smeće. Parking trg na križu

Odgovor

Počistili. 

Hvala na prijavi.