Riješeno Raspada se asfalt i nastaje stepenica i opasnost za vozila

Prijava

Raspada se asfalt i nastaje stepenica i opasnost za vozila.

Raspada se asfalt i nastaje stepenica i opasnost za vozila

Odgovor

Sanirano.

 

Hvala na prijavi.

Raspada se asfalt i nastaje stepenica i opasnost za vozila