Riješeno Radovi su bučni. Do kada će trajati?

Prijava

Radovi su bučni. Do kada će trajati? Zakon nije u Rovinju jednak za sve?

Radovi su bučni. Do kada će trajati?

Odgovor

Obilazimo. Pogledamo.