Riješeno Radna akcija Figarola

Radna akcija Figarola

I ove godine održana je radna akcija Figarola. Hvala građanima koji su pomogli u ovoj radnoj akciji.