Riješeno Put prema Štanjeri,divlje odlagaliste smeca.

Prijava

Put prema Štanjeri,divlje odlagaliste smeca.

Put prema Štanjeri,divlje odlagaliste smeca.

Odgovor

Pokusati cemo pronaci lokaciju