Riješeno Pušta još uvijek ulje

Prijava

Kraj Inkubatora ulica A.Ferri, motor i dalje parkiran svakodnevno.Pušta ulje na sve strane kao sto se vidi sa slike.Hvala L.p

Pušta još uvijek ulje

Odgovor

Damo nalog da se prometnica ocisti i sankcioniramo parkiranje