Riješeno Proširenje ulice

Prijava

Hoće li se ova ulica proširiti kad su već radovi na parkingu Cademia?

Proširenje ulice

Odgovor

Nije u planu. Hvala