Riješeno Projekt približavanja rada Gradske uprave mladima

Projekt približavanja rada Gradske uprave mladima

Grad Rovinj-Rovigno uspješno je proveo i drugu godinu zaredom,projekt približavanja rada gradske uprave mladima, u suradnji sa Savjetom mladih. S ciljem upoznavanja mladih s radom gradske uprave i gradskog vijeća održane su prezentacije u SŠ Zvane Črnje, SSŠ Eugena Kumičića i Talijanskoj srednjoj školi. Prezentacije su održale pročelnica Ureda Gradskog vijeća i gradonačelnika Maria Črnac Rocco i predsjednica Savjeta mladih Grada Rovinja-Rovigno, Maura Čabran. Glavni i osnovni cilj projekta je taj da se potaknu mladi da sudjeluju, aktivnim doprinosom, u različitim segmentima društvenog života. Prezentacije su dvojezične, a učenicima se kroz konkretne primjere približavaju načini na koji se oni mogu uključiti u javni život, kako izraziti vlastite ideje i dostaviti prijedloge za opću dobrobit. Predstavnice Grada i Savjeta mladih su učenike upoznale s radom gradske uprave i gradskog vijeća, kao i s aktualnim pitanjima, problemima i primjerima dobre prakse našega grada, ali su podjednako i saslušale interese i potrebe mladih vezano za razne sadržaje u našem gradu. Podsjećamo i da je u cilju što većeg aktivnog uključivanja mladih u život zajednice, prošle godine, pored raznih edukacija i tribina održanim s učenicima, od strane Savjeta mladih Grada Rovinja-Rovigno pokrenut i Dan mladih Istarske županije, u suradnji s mladim vijećnicima iz ostalih gradova u Istri.