Riješeno Projekt izgradnje parkovne šetnice – pješačke staze Muntravo

Projekt izgradnje parkovne šetnice – pješačke staze Muntravo

Izvedeni su radovi na izgradnji parkovne šetnice – pješačke staze između ulice Luja Adamovića i uvale Lone u Rovinju – Rovigno, u dužini 230m i širine 3m, a sve prema izvedbenom projektu izrađenom od STUDIO KAPPO d.o.o. Rovinj. Radovi su se odnosili na izvođenje radova oborinske odvodnje, popločenje predmetne parkovne šetnice i dobave i montaže urbane opreme. Izvođač radova Benčić d.o.o. Rovinj Nadzorni inženjer: UČKA KONZALTING d.o.o. Pazin, Rok trajanja radova je bio ne duže od 100 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao. Izvedeni su i radovi elektromontažnih radova javne rasvjete parkovne šetnice Montravo. Radovi su obuhvaćali dobavu i montažu 11 rasvjetnih tijela, nosača, kablova, spojeva, i sav potreban sitni materijal, kao i sva sredstva, rada, te sva potrebna zaštita kao i zbrinjavanje otpadnog materijala, čiščenje gradilišta i mjerenje – ispitivanje i izrade dokumentacije izvedenog stanja. Izvođač radova: TIM WATS d.o.o. Rovinj Nadzorni inženjer: San Polo d.o.o. Rovinj Cijena ponude bez PDV-a iznosi: 88.843,00kn bez PDV.