Riješeno Problem sa galebima i smećem u 'starom gradu'

Prijedlog

Problem sa galebima koji kopaju i razvlaće smeće po gradu u kasnim satima.

Problem sa galebima i smećem u 'starom gradu'

Odgovor

Komunalni Servis dnevno obilaizi sve lokacije posebice u starogradskoj jezgri i s velikim naporom pokušavva održati red i čistoću. ponovo molimo sve naše sugrađanke i sugrađane da ostavljaju svoj kućni otpad na svom pragu iza 7:00 a ne u večernjim satima. hvala svima Komunalni Servis Rovinj!