Riješeno Privatno parkiralište

Prijava

Na izlazu iz ulice P.Coppo u Cademiu privatno parkiraliste cijelo ljeto. Onemogucen normalan pregled i zlaz. Zar se takvima ne moze nikako stati na kraj?

Privatno parkiralište

Odgovor

Pogledamo