Riješeno Prirodna pojava

Prijava

Možete prijaviti ovo... da li se zna šta je to u moru uz obalu kod Maestrala? Strašno jednom riječju

Prirodna pojava

Odgovor

Prirodna pojava