Riješeno Prijevod na talijanskom

Prijava

Nedostaje prijevod na talijanskom jeziku.

Prijevod na talijanskom

Odgovor

Hvala nadopunimo u suradnji sa MUP-om.