Riješeno Prijedlog za škaline i betoniranje prostora kontejnera za odvajanje smeča

Prijava

Prijedlog za škaline i betoniranje prostora kontejnera za odvajanje smeča. Predlažemo da se na toj lokaciji, di se trenutno urušava teren malo sanira zidić i napravi jedan manji betonski škalin (dovoljno 1m širine), kako bi se izbjeglo daljnje urušavanje terena a i spriječilo biciklama (a i motorima) da prolaze ovuda. Time batuda se ne bi rasipala po cesti dok bicikle i kolica bi imale pristup rampi 20m niže prema ul. S.Radića. Predlažemo i da se betonira do kraja, makar na grubo, postolje kontejnera za odvajanje smeča, kao što se nedavno betoniralo kod zgrade u Omladinskoj 21, preko puta rukometnog. Redovito se dešava da komunalci (ni krivi ni dužni) moraju vući (i to jedva) kontejnere pune smeća po batudi do kamiona i tako rasipaju batudu po cesti (kad tad će oštetiti i kotače kontejnera), pa auti u prolazu dalje šire batudu. Molimo vas ako možete uzeti u obzir prijedloge, nisu neke velike investicije, pa ako se može to riješiti. Problem bi se brzo moga riješiti, to su sitni radovi. Hvala.

Prijedlog za škaline i betoniranje prostora kontejnera za odvajanje smeča

Odgovor

Razmotriti cemo