Riješeno Prijedlog za riješavanje problema parkinga na nogostupu

Odgovor

Temeljem projektne dokumentacije studije prometa Grada Rovinja-Rovigno koja je obradila i definirala glavne pješačke koridore kao i podatke o stacionarnom prometu i potrebama za istim na određenim lokacijama, razrađen je i prijedlog mreža cesta sa jednosmjernim režimom prometovanja unutar kojega nastaju nove parkirne površine koje zadovoljavaju potrebe stacionarnog prometa u tom dijelu grada. Produkt istoga jesu i preregulacije prometovanja ulicama Zagrebačka, Luja Adamovića itd...Slažemo se sa konstatacijom da bi se i u naselju Centener moglo pristupiti rješavanju prometovanja po istome principu, s obzirom da se nerijetko uzurpiraju pješački koridori vozilima turista i građana koji nemaju vlastito zemljište, a za parkiranje svojih vozila i vozila svojih gostiju koriste nogostupe i slične površine ispred stambenih objekata. Kako je za preregulaciju prometovanja u određenim naseljima potrebno ishoditi i prethodnu suglasnost Mup-a, te svakako i osigurati određena financijska sredstva u Proračunu, uputiti ćemo vaš prijedlog Savjetu za sigurnost prometa grada Rovinja i nadležnom MUP-u.

 

Prijedlog

Prijedlog sa Centenera. Kada bi se uspjelo na nasim nogostupima zabraniti parkiranja automobila! Npr. na Centeneru , manjak parking prostora rijesiti novom regulacijom prometa tako da ulice postanu jednosmjerne (uvijek se moze stici kruženjem po kvartu) a una pola ulice se mogu dobiti novi parkirni prostori (to bi moglo narocito na ulicama Centener, I.Mazuranica ,I.Istarske brigade....)

Prijedlog za riješavanje problema parkinga na nogostupu