Riješeno Prijedlog za produbljenje lučice kod bolnice

Odgovor

Zahvat je u planu te će biti realiziran sukladno tome.

Prijava

Prijedlog za produbljenje lučice kod bolnice

Prijedlog za produbljenje lučice kod bolnice