U fazi razmatranja Prijedlog za postavljanje informativnih znakova

Odgovor

Poštovani,

zahvaljujemo na inicijativi.

Određene table sličnog karaktera su već u pripremi, i biti će postavljenje prije turističke sezone.

Planirano je 10-ak lokacija na najfrekventnijim plažama na potezu Zlatni rt- Cuvi.

 

 

Prijava

Prijedlog za postavljanje informativnih znakova na više lokacija diljem Punte i na ostalim plažama u Rovinju a na kojima će na više stranih jezika pisati da se smeće ne baca u more i da čuvamo naše oceane. Plastika i smeće sve je veći problem ne samo u svijetu već i kod nas. Potaknimo ljude na promjene i napravimo nešto ne samo za prirodu i nas već i za buduće naraštaje.

Prijedlog za postavljanje informativnih znakova