Riješeno Prijedlog za napraviti rukohvat na skalama

Prijava

Prijedlog za napraviti rukohvat na skalama da se manje pada ns silasku.

Prijedlog za napraviti rukohvat na skalama

Odgovor

Nije u skladu sa projektom koji je odobrio Konzervatorski ured u Puli. Hvala.