Riješeno Prijedlog za jednosmjernu ulicu

Prijedlog

Ulica andrije mohorovicica treba postati.jednosmjerna..predlog

Prijedlog za jednosmjernu ulicu

Odgovor

Hvala sagledamo