Riješeno Prijedlog za dječje igralište

Odgovor

Poštovani, vaš prijedlog kandidirati ćemo za Proračun 2017. Hvala na ideji.

Prijava

Poštovani, prvo zahvaljujem šta ste nama građanima omogućili ovaj pametni alat (Smart Rovinj) putem kojeg možemo komunicirati brzo i efikasno sa vama.

Kao drugo ako je moguće molila bih da se uzme u obzir mogučnost izrade dječjeg igrališta na ovoj gradskoj parceli u našem kvartu. Hvala najljepša.

Prijedlog za dječje igralište