Riješeno Prijedlog za dječje igralište

Prijava

Poštovani, prvo zahvaljujem šta ste nama građanima omogućili ovaj pametni alat (Smart Rovinj) putem kojeg možemo komunicirati brzo i efikasno sa vama.

Kao drugo ako je moguće molila bih da se uzme u obzir mogučnost izrade dječjeg igrališta na ovoj gradskoj parceli u našem kvartu. Hvala najljepša.

Prijedlog za dječje igralište

Odgovor

Poštovani, vaš prijedlog kandidirati ćemo za Proračun 2017. Hvala na ideji.