Riješeno Prijedlog uređenja plaže na škarabi

Prijedlog

Obzirom da je obala javna površina, bilo bi dobro urediti kupalište na Škarabi! Prijedlog je da se počistiti svo ono smeće i nabacati nešto šljunka. Svi smo svjesni da je kompleks od Maistre i da ona tu terrorizira sa uređenjem svega što nije obala - no zar obala nije od grada i zar se na tu plažu ne može doći i biciklom iz drugih pravaca a ne samo kroz dio koji je u vlasništvu Maistre?

Prijedlog uređenja plaže na škarabi

Odgovor

U planu je projektiranje.