Riješeno Farbanje i uređenje zida autobusne stanice

Prijava

Predlažem da se uredi ovaj neuredni dio autobusne stanice

Farbanje i uređenje zida autobusne stanice

Odgovor

Ovaj je prijedlog preuzela Adris Grupa na riješavanje. Hvala na prijavi.