Riješeno Prijedlog u ulici Sv. Vida

Prijava

Ljubazno molimo nadležne, ako je ikako moguće (već kad su radovi u tijeku), da se taj dio u ulici Sv. Vida poravna do potpornog zida (trenutno je kosina) i ako je moguće da se nasipa sa šljunkom/batudom. Ukoliko ostaje kosina, nakon svake jače kiše će se zemlja i dalje odroniti i stvarati blatnjave lokve koje auti nose po cijeloj ulici. U toj ulici parkirnih mista nikad dosta (sad je prilika da se taj dio malo uredi). Hvala vam.

Prijedlog u ulici Sv. Vida

Odgovor

Hvala na sugestiji.