Riješeno Prijedlog postavljanja kanti za pse

Prijedlog

Poštovani, htjela bih vam uputiti jednu sugestiju, ako postoji mogućnost da se na livadi iza škole Jurje Dobrila i dvorane Valbruna postavi par kanta za psečije izmete, pošto veliki broj vlasnika pasa koristi tu livadu za šetnju.. onda bi nam bilo lakše bezobzirne vlasnike nagovoriti da pokupe za svojim psom pa da tu istu livadu mogu koristiti roditelji s djecom Lijepi pozdrav.

Prijedlog postavljanja kanti za pse

Odgovor

Poštovani,

postavili smo kante. Hvala