Riješeno Podložena su lijepa viseca stabla

Podložena su lijepa viseca stabla

Podložili smo viseca stabla u Cuvi-ma, kako bi im se pomoglo da sadrže ovu poziciju te da se ne sruše. Ovakva prirodno odrasla stabla stvaraju posebni ugodaj i hlad.