Riješeno Prijedlog da se oblože oštri rubovi stolova

Prijava

Predlažemo da se oblože oštri rubovi stolova kako djeca ne bi se više opasno udarala.

Djeca od 2-3 godine imaju svoje lice i oči točno u toj visini.

Prijedlog da se oblože oštri rubovi stolova