Riješeno Postavljene kante za smeće

Prijava

Predlažem da se na parkingu na Valbruni, ispred marketa Špeža, postave kante za smeće.

Postavljene kante za smeće

Odgovor

Zahvaljujemo na primjedbi. U narednim danima biti će ispravljena situacija. Komunalni servis d.o.o.