Riješeno Prigovor na prijavu

Prijava

Poštovani, podnosim prigovor na poslanu prijavu vezanu za raskrižje u naselju Concetta. Naime, prije svega osoba koja je pisala prijavu govori u svoje ime a ne u ime cijelog naselja. Nadalje, niti jedno dijete nije pokopano na tom raskrižju. Ono što je važno je činjenica da je to isto dijete zbog kojeg je podnesena prijava vozilo bicikl na suprotnoj strani ceste-lijevoj te je bez gledanja skrenuo u suprotni smjer. Roditelji bi trebali uputiti dijete kako da vozi bicikl. Raskrižje nije opasno jer je uzbrdica te svi voze pomalo po uzbrdici, raskrižje se nalazi u sporednoj ulici gdje voze stanovnici naselja te nije jako prometno, isti stanovnici znaju to raskrižje te voze usporeno. Nikad nije bilo problema na tom raskrižju, a ukoliko se promjeni oznake prednosti prolazaka samo će se povećati brzine automobila. Također, ako se u jednom naselju rade neke promjene smatram da bi trebali svi stanovnici tog naselja biti obaviješteni i o istome dati svoje mišljene, a ne na osnovu jedne prijave regulirati promet, mijenjati smjerove, raditi jednosmjerne ulice te time ići na štetu stanovnika naselja. U prometu se treba voziti oprezno i po pravilu te neće biti problema-nije opasno raskrižje nego su opasni ljudi! Hvala!

Prigovor na prijavu

Odgovor

Poštovani, svako rješenje ima svoje prednosti i mane i ono što je najvažnije da u podacima koje smo zaprimili iz MUP-a predmetno raskrižje nije evidentirano "kao opasno". U cilju rješavanja prometne problematike koja će zadovoljiti "želje" većeg broja građana u naselju, umoljavamo Vas da nam dostavite pisanu zamolbu na koju ćete ostaviti svoje ime i prezime, zajedno sa Vašim potpisom.