U fazi razmatranja predlažemo da se postave gumeni stupići

Prijava

Poštovani, predlažemo da se postave gumeni stupići na vrlo frekventnom raskršću ul.43.ist.divizije i Lamanove. Na tom se raskršću masovno prelazi na drugu stranu kolnika što prestavlja vrlo veliku opasnost u prometu. Zahvaljujemo!

predlažemo da se postave gumeni stupići