Riješeno Praznjenje septicke jame u saht za oborinske vode

Prijava

Praznjenje septicke jame u saht za oborinske vode, 30.12.2019. oko 22:00, ulica Pier Paolo Vergerio 3, naselje Borik, Rovinj.

Praznjenje septicke jame u saht za oborinske vode

Odgovor

Poštovani,

Zahvaljujemo na prijavi.

Uz pozdrav,

Odvodnja Rovinj - Rovigno d.o.o.